ტერმინალები

ფეიბოქსი – თვითმომსახურებადი მომენტალური გადარიცხვების ტერმინალი ფეილაინი – მომენტალური გადარიცხვების ტერმინალი (პატარა ზომის) Java ტერმინალი – გადარიცხვები მობილური ტელეფონის საშუალებით Windows ტერმინალი – გადარიცხვები კომპიუტერიდან რემონტი და მომარაგება – ვუზრუნველყობთ ნებისმიერი ტერმინალის რემონტსა და შემადგენელი ნაწილებით მომარაგებას